Априлски испитни рок - III година

Априлски - исптни рок у школској 2016/17. години

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Хидраулика и пнеуматика   19
 Уторак 18. 4.  Обрадни системи за обраду деформисањем   19
 Сриједа 19. 4.  Основи конструисања   19
 Развој производа  
 Четвртак 20. 4.  Обрадни системи за обраду резањем   Л-ТОР
 Алати и прибори 1  
 Петак 21. 4.  Рачунаром интегрисана производња   19
 
 Понедјељак 24. 4.  Мјерна техника   11
 Уторак 25. 4.  Технологија обраде деформисањем   19
 Сриједа 26. 4.  Заваривање и термичка обрада   Л-МЗ
 Четвртак 27. 4.  Алати за обраду деформисањем   19
 Пројектовање технолошких процеса   Л-ПТП
 Петак 28. 4.  Трибологија   Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем  

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-МЗ– Лабораторија за материјале и заваривање

Напомена: Вријеме одржавања испитних рокова биће накнадно објављено.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Мотори СУС основе   Л-МВ
 Гријање   19
 Топлотне турбомашине   Л-ЕЕ
 Уторак 18. 4.  Котлови   11
 Топлотни апарати  
 Енергетска/термоенергетска постројења  
 Сриједа 19. 4.  Пумпе. компресори и вентилатори (ТТ, ТЕ)   11
 Четвртак 20. 4.  Термодинамика 2   Амфитеатар
 Петак 21. 4.  Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ)   11
 
 Понедјељак 24. 4.  Опрема мотора   Л-МВ
 Расхладна постројења   19
 Уторак 25. 4.  Увод у системе возила   Л-МВ
 Основи теорије одржавања   11
 Сриједа  26. 4.   Tехнологија одржавања мотора и возила   Л-МВ
 Климатизација   11
 Четвртак 27. 4.  Безбједност саобраћаја   ЛМВ
 Управљање и регулација   19
 Петак 28. 4.  Моторна возила - теорија кретања (СМ)   Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена: Вријеме одржавања испитних рокова биће накнадно објављено.

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Хидраулика и пнеуматика   19
 Уторак 18. 4.  Електроника   11
 Сриједа 19. 4.  Основе роботике   11
 Четвртак 20. 4.  Изборни предмет (2)   Л-ЕЕ/Л-МВ
 Петак 21. 4.  Аутоматизација и визуелизација процеса   19
 
 Понедјељак 24. 4.  Мјерна техника   11
 Уторак 25. 4.  Изборни предмет (4)   21
 Сриједа 26. 4.  Изборни предмет (1)   11
 Четвртак 27. 4.  Изборни предмет (3)   11
 Петак 28. 4.  Регулациона и управљачка техника   19

Изборни предмет (1) – Технологија машиноградње/Обрадни системи
Изборни предмет (2) – Енергетска постројења/Мотори СУС
Изборни предмет (3) – 3D-CAD Машинско конструисање/NC програмирање и флексибилна аутоматизација
Изборни предмет (4) – Основи транспортне технике/Складишна техника и логистика

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена: Вријеме одржавања испитних рокова биће накнадно објављено.

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Технологија организације индустријских система   11
 Уторак 18. 4.  Менаџмент квалитетом   11
 Сриједа 19. 4.  Менаџмент људских ресурса   11
 Четвртак 20. 4.  Економика предузећа   Л-ИМС
 Петак 21. 4.  Комерцијално пословање   19
 
 Понедјељак 24. 4.  Управљање производним системима   19
 Уторак 25. 4.  Одржавање   11
 Сриједа 26. 4.  Технологија машиноградње   19
 Енергетски системи   21
 Четвртак 27. 4.  Пројектовање технолошких процеса   Л-ПТП
 Заштита животне средине и одрживи развој   21
 Петак 28. 4.  Системи аутоматског управљања   19

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара

Напомена: Вријеме одржавања испитних рокова биће накнадно објављено.

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Пројектовање система и уређаја заштите   29
 Системи и уређаји заштите   29
 Уторак 18. 4.  Заштита од пожара и експлозија   21
 Сриједа 19. 4.  Заштита од опасног дејства електричне струје   29
 Четвртак 20. 4.  Процјена и симулација ризика   21
 Информацине технологије   21
 Петак 21. 4.  Бука и вибрације   21
 
 Понедјељак 24. 4.  Управљање отпадом   21
 Уторак 25. 4.  Економика заштите на раду   Л-ИМС
 Сриједа 26. 4.  Сигурносна техника   29
 Четвртак 27. 4.  Медицина рада   29
 Петак 28. 4.  Микро клима и радна средина
  29

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Напомена: Вријеме одржавања испитних рокова биће накнадно објављено.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама