Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР V

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР 
Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП 
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика
и пнеуматика

В – С21

21. 10. 2016.
4. 11. 2016.
18. 11. 2016.
2. 12. 2016.
16. 12. 2016.
30. 12. 2016.
20. 01. 2017.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
9.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика
и пнеуматика

В – С21
10.15 TРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР 
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Мјерна техника
В – Л-МТ 
11.15 TРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Мјерна техника
В – Л-МТ 
12.15 Tранспортна техника
В – Л-МР  
  ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Tрибологија
В – Л-ТОР 
13.15 Tранспортна техника
В – Л-МР  

Технички енглeски
jeзик I
В – С21

  Tрибологија
В – Л-ТОР 
14.15   Технички енглeски
jeзик I

В – С21
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику

Напомена:

Термини предавања из Мјерне технике биће накнадно објављени.
Термини предавања и вјежби из предмета Развој производа и Основе конструисања по договору са предметним наставником.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   МОТОРИ СУС – основе
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П - Л-МВ (СМ) 
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА - теорија
кретања
П - Л-МВ (СМ)
9.15 Транспорт цијевима
В – 29 (ТТ, ТЕ)
МОТОРИ СУС – основе
П – С29
ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П - Л-МВ (СМ)
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА - теорија
кретања
П - Л-МВ (СМ)
10.15 Транспорт цијевима
В – 29 (ТТ, ТЕ)
МОТОРИ СУС – основе
П – С29
ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П - Л-МВ (СМ)
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА - теорија
кретања
П - Л-МВ (СМ)
11.15 ТЕРМОДИНАМИКА 2
П – С21
Мотори СУС – основе
В – С29
ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Безбједност саобраћаја
В - Л-МВ (СМ)
Котлови
П – С29
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
Моторна возила - теорија
кретања
В - Л-МВ (СМ)
12.15 ТЕРМОДИНАМИКА 2
П – С21
Мотори СУС – основе
В – С29
Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Безбједност саобраћаја
В - Л-МВ (СМ)
Котлови
П – С29
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
Моторна возила - теорија
кретања
В - Л-МВ (СМ)
13.15 ТЕРМОДИНАМИКА 2
П – С21
Технички енглeски jeзик I
В – С21
Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ)
  ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
  Термодинамика 2
В – С21
 
15.15 КОТЛОВИ
П - С29
Топлотне турбо машине
В - Л-ЕЕ (ТЕ)
  Термодинамика 2
В – С21
 
16.15 КОТЛОВИ
П - С29
Топлотне турбо машине
В - Л-ЕЕ (ТЕ)
     
17.15 КОТЛОВИ
П - С29
       

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 
МОТОРИ СУС – основе
П - С29
ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР 
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика и пнеуматика
В – С21 (Л-ХП)
                      
9.15 ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 
МОТОРИ СУС – основе
П - С29
ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика и пнеуматика
В – С21 (Л-ХП)
Технологија машиноградње
В ‒Л-ТОП
10.15 ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 
МОТОРИ СУС – основе
П - С29
ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР 
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
Технологија машиноградње
В ‒Л-ТОП
11.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ
 Мотори СУС – основе
В - С29
Обрадни системи
В – Л-ТОР
Регулациона и управљачка
техника
В – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
 ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11
12.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ
Мотори СУС – основе
В - С29
Обрадни системи
В – Л-ТОР 
Регулациона и управљачка
техника
В – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11 
13.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ
Технички енглeски jeзик I
В – С21
Енергетска постројења
В – С21
Електроника
В – С21
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11 
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на првом спрату Блок А, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-CAD
ТЕХНОЛОГИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС 
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП
 
9.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-CAD
ТЕХНОЛОГИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП 
10.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС
Економика предузећа
П – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС 
Технологија организације
индустријских система
В – Л-ИМС 
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП 
11.15 СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Економика предузећа
П – Л-ИМС
Системи аутоматског
управљања
В – С21
Технологија организације
индустријских система
В – Л-ИМС 
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11
12.15 СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
  Системи аутоматског
управљања
В – С21
  ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11 
13.15 СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Технички енглeски jeзик I
В – С21
    ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11 
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 и С21 – сале на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-CAD – Лабораторија за CAD и PLM системе

Напомена:

Термини предавања и вјежби из предмета Енергетски системи по договору са предметним наставником.

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15     ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
  ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА
П – РЦМФ
9.15     ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
                          ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА
П – РЦМФ
10.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
                   Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиja
В – РЦМФ
11.15 Изборни предмети 1, 2 и 3
С29
Системи и уређаји заштите
В – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ
  Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиja
В – РЦМФ
12.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ
   
13.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15    Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 7. 10. 2016.

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама